Hotline
dot
หมวดหมู่หลักสูตรอบรม
dot
การตลาด
การบริหารจัดการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงิน-การบัญชี
กฏหมาย
การบริการ
ทักษะในการทำงาน
การจัดซื้อ
การขาย
ดาวน์โหลดปฏิทิน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
อบรมภายในองค์กร
สมัครรับข่าวสาร E-Newsletter
dot
ค่าลงทะเบียนเข้าหลักสูตรอบรม
dot
Course Schedule

 

 

 


24 กันยายน 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1045: ศิลปะการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Communication Skill at Work)  
หลักสูตรอบรมที่รวบรวมคล็ดลับในการสื่อสารต่างๆ การประสานงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเอง ยกระดับการสื่อสารกันภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด ที่อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ 

 


10 ตุลาคม 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1046: วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Effective Sales Planning)  
หลักสูตรอบรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ และนำไปปรับใช้ในการวางแผนการขายให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 


29 ตุลาคม 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท,  กรุงเทพ

V1054: การออกแบบแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล (Creating Effective Action Plan)  
หลักสูตรอบรมที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนงานและเขียนแผนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิผลกับองค์กรอย่างยั่งยืน

 


19 พฤศจิกายน 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1050: คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 2 (Finance for Non-Finance Executives)  
หลักสูตรอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้ทำความเข้าใจกับหลักการเงินองค์กร ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 


19 พฤศจิกายน 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1055: สร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้า (Successful Digital Content Marketing)
หลักสูตรอบรมที่มุ่งเน้นในการทำความเข้าใจในเทคนิคทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในตามวัตถุประสงค์อย่าง Content Marketing ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อเพิ่มยอดขายหรือเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้าและบริการ 

 


29 พฤศจิกายน 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1056: ทักษะการนำเสนอให้ตรงประเด็นและโดนใจด้วยเทคนิค S.M.Art Pitch &  Story Telling  
หลักสูตรที่ได้รวมรวบหลักการและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอให้กระชับ ตรงประเด็น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความถนัดของแต่ละคน 

 


16 ธันวาคม 2562
9.00 น.-16.00 น.

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23,  กรุงเทพ

V1053: เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Techniques)  
หลักสูตรอบรมนี้ มุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจในภาพรวมและวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้น ช่วยให้การแก้ปัญหาในแต่ละส่วนงานมีความชัดเจนและเป็นระบบ ทั้งยับยั้งไม่ให้ปัญหาที่ไม่รุนแรงกลายเป็นปัญหาเรื้อรังขององค์กร


กลับขึ้นด้านบน